Menu
Đường đi Hình ảnh Thanh toán Hỏi đáp Liên hệ Hotline

© dacbietthuvi.net. All rights reserved.

Cách để được google đánh chỉ mục (index)?

Viết 1 blog thì có lẽ không ai không muốn được google đánh chỉ mục (index). 

[ĐBTV] hiện có 294 bài tính đến thời điểm này. Trong khi đó không hiểu sao chỉ được đánh chỉ mục có 14 URL.
 Vì sao biết ư? là vì http://www.dacbietthuvi.net kiểm tra trên https://www.google.com/webmasters.
 Cũng không hiểu sao, google tự sinh ra tập tin robot.txt theo [ĐBTV] hiểu thì là: nó ngăn không cho index. À mà để mình copy về cho các bạn xem:

User-agent: Mediapartners-Google
Disallow:

User-agent: *
Disallow: /search

Sitemap: http://www.dacbietthuvi.net/feeds/posts/default?orderby=updated

Link em nó đây: http://www.dacbietthuvi.net/robots.txt

 Thế đó. Và theo mình được biết Blogspot không có host riêng mà dùng host google nên file robot.txt đâu có sử dụng được cho blogspot.
 Cao thủ nào rành vấn đề này xin chỉ dạy!
[ĐBTV] xin chân thành cảm ơn!

Có thể bạn quan tâm:

Không có nhận xét nào