Menu
Đường đi Hình ảnh Thanh toán Hỏi đáp Liên hệ Hotline

© dacbietthuvi.net. All rights reserved.

Một triệu đô la đầu tiên nhờ lãi suất kép

Sức Mạnh của Lãi suất Kép và Làm Thế Nào để TẠO RA 1 TRIỆU ĐÔLA đầu tiên?lãi suất kép: bí quyết tạo 1 triệu đô la
Nếu bạn thu nhập mỗi năm 50,000 đôla thì cần bao lâu để có 1 TRIỆU ĐÔLA? Câu trả lời: 20 năm
Còn nếu bạn thu nhập mỗi năm 25,000 đôla thì cần bao lâu để có 1 TRIỆU ĐÔLA? Câu trả lời: 40 năm
Nhưng nếu bạn ĐẦU TƯ chỉ với số VỐN BAN ĐẦU 25,000 đôla với lãi suất KÉP 10%/năm, thì sau 39 Năm bạn cũng thu được hơn 1 TRIỆU ĐÔLA CHỈ VỚI 25,000 ĐÔLA ĐẦU TƯ BAN ĐẦU
Nhưng Nếu bạn đầu tư với lãi suất KÉP 10%/THÁNG, CÁI GÌ SẼ XẢY RA: Hãy xem bảng tính sau đây:

Thời gian (tháng)
Vốn ban đầu: $5,000
$10,000
$25,000
$50,000
0
5,000.0
10,000.0
25,000.0
50,000.0
1
5,500.0
11,000.0
27,500.0
55,000.0
2
6,050.0
12,100.0
30,250.0
60,500.0
3
6,655.0
13,310.0
33,275.0
66,550.0
12
15,692.1
31,384.3
78,460.7
156,921.4
24
49,248.7
98,497.3
246,243.3
492,486.6
32
105,568.9
211,137.8
527,844.4
1,055,688.8
36
154,563.4
309,126.8
772,817.0
1,545,634.0
39
205,723.9
411,447.8
1,028,619.4
2,057,238.9
48
485,086.2
970,172.3
2,425,430.8
4,850,861.7
49
533,594.8
1,067,189.6
2,667,973.9
5,335,947.9
56
1,039,825.3
2,079,650.6
5,199,126.4
10,398,252.8
60
1,522,408.2
3,044,816.4
7,612,041.0
15,224,082.0

Bảng tính cho thấy, CHỈ với số vốn Đầu Tư ban đầu 50,000 đôla chỉ sau 32 THÁNG  (tức sau 2 năm rưỡi), số tiền này đã LÀ 1,055,688 đôla
Sau 39 THÁNG (tức sau 3 năm), Chỉ với số vốn 25,000 đôla ban đầu đã LÊN TỚI hơn 1 Triệu đôla, tức 1,028,619 đôla
Sau 49 THÁNG (tức sau 4 năm), chỉ với số vốn 10,000 đôla ban đầu đã LÊN TỚI 1,067,189 đôla
sau 60 THÁNG (tức sau 5 năm), chỉ từ số vốn đầu tư ban đầu là 5000 đôla, 10000 đôla, 25000 đôla, 50000 đôla lần lượt TĂNG TỚI những con số khổng lồ là: 1,522,408 đôla; 3,044,816 đôla; 7,612,041 đôla; và 15,224,082 đôla
Tăng trưởng với lãi suất Kép chính là VŨ KHÍ BÍ MẬT khiến cho NGƯỜI GIÀU ngày càng GIÀU HƠN, NGƯỜI NGHÈO ngày càng NGHÈO HƠN.
Vì vậy, bạn HÃY CHỌN cho mình một cách đi, ĐI LÀM hùng hục như trâu để đến khi nghỉ hưu vẫn KHÔNG có Tiền hay chọn cách TIẾT KIỆMhọc cách ĐẦU TƯ THÔNG MINH để TIỀN ĐẺ RA TIỀN


[HocLamGiau]

Có thể bạn quan tâm:

Không có nhận xét nào