Menu
Đường đi Hình ảnh Thanh toán Hỏi đáp Liên hệ Hotline

© dacbietthuvi.net. All rights reserved.

Chèn comment facebook vào blogspot

Chèn comment Facebook vào Blogspt
Comment bằng tài khoản Facebook trên Blogspot

Chèn comment của facebook vào blogspot dễ dàng


Bước 1:

Đăng nhập Blogger.com -> Cài đặt -> Bài đăng và nhận xét -> Vị trí nhận xét -> chọn Ẩn bạn nhé! -> Lưu cài đặt (Xong bước 1)

Bước 2:

1. Vào Mẫu -> Chỉnh sửa HTML -> Tiếp tục -> Tích chọn: Mở rộng Mẫu Tiện ích
2. Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href;
var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5);
var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-num-posts="5" data-width="560"></div>';
//]]>
</script>
3. Chèn đoạn code bên dưới vào sau thẻ <body>
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
4. Tìm đoạn code bên dưới:
<b:include data='post' name='post'/>
5. Chèn ngay sau nó đoạn code bên dưới:
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>
6. Lưu và kiểm tra kết quả!
Chúc bạn thành công!
[Theo: Fandung's blog]

Có thể bạn quan tâm:

Không có nhận xét nào